REKRUTACJA UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020!

      Informujemy, że w dniu 11 stycznia Prezydent Miasta Pabianic podpisał Zarządzenie Nr 6/2019/P w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do /.../ klas pierwszych szkół podstawowych (https://bip.um.pabianice.pl/zarza…/…/zarzadzenie-nr-6-2019-p).
Zapraszamy rodziców dzieci siedmioletnich zamieszkałych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 (link do wykazu ulic z obwodu szkoły:
https://um.pabianice.pl/artykul/…/296/szkola-podstawowa-nr-5)
do złożenia "Zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5" w dniach od 1 do 28 lutego br. do sekretariatu szkoły. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły prosimy o telefoniczną informację o takim zamiarze. Uczniowie spoza rejonu szkoły podlegają procedurze rekrutacji w w/w terminie i wg kryteriów, które określi stosowna uchwała Rady Miasta Pabianic. W takim przypadku obowiązuje złożenie "Wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 5".
Wzory "zgłoszenia" i "wniosku" będą dostępne później w wersji elektronicznej na stronie.

pliki do pobrania:

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Prezydenta w sprawie rekrutacji

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie SP5

Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. I spoza obwodu SP5

RODO zgoda na przetwarzanie danych - uczeń

Procedura rekrutacji do SP5

Obwód Szkoły Podstawowej nr 5

Sekretariat szkoły
przyjmuje interesantów w godz.: 8.00 – 15.00.

tel. 42 2153495 lub 42 2152458

W przypadku problemów z otworzeniem powyższych plików, proszę zainstalować przeglądarkę plików PDF, np. Acrobat Reader