NNW IV 184 KARTA - pobierz

Obowiązek Informacyjny ADO - pobierz

OWU NNW Szkolne IV RODO - pobierz

Prezentacja ubezpieczenie SP5 Pabianice - pobierz

Zgłoszenie szkody online Compensa - pobierz

Oświadczenie indywidualne OWU - pobierz

Oświadczenie grupowe OWU - pobierz

Podsumowanie propozycji ubezpieczenia dla dzieci na rok 2019/2020


Firma ubezpieczeniowa - Compensa

Okres obowiązywania ochrony – 01.09.2019 / 31.08.2020

Ochrona ubezpieczeniowa – 24h/7

Zakres obejmuje nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas uprawiania sportu (w tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signumpolonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych) w ramach SKS, UKS i w pozaszkolnych klubach sportowych pod warunkiem, że nie jest to zarobkowe uprawianie sportu.

Zakres świadczeń:


 

Informacje rozszerzone na temat kwot oraz warunków wypłaty odszkodowania są załączone w prezentacji oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia na stronie internetowej szkoły.

Do przystąpienia do ubezpieczenia wymaga się podpisania oświadczenia oraz opłacenia składki w wysokości 45 zł.


 

Zgłoszenie szkody możliwe jest w 3 formach:


 


 

W razie problemów z towarzystwem ubezpieczeniowym, wątpliwości w związku ze szkodą lub należnym odszkodowaniem proszę o kontakt w formie mailowej (preferowana ze względy na możliwość załączenia dokumentacji oraz historii przebiegu sprawy z towarzystwem ubezpieczeniowym) lub telefonicznej

Maciej Kocik

Kierownik Oddziału OVB Allfinanz

e-mail: maciej.kocik@ovb.com.pl

tel.: 668-348-182